ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM UKHWAH::::: SELAMAT DATANG KEPADA PENGUNJUNG-PENGUNJUNG BLOG INI. DIHARAPKAN APA YANG TERPAPAR DI DALAM RUANGAN INI DAPAT MEMBERI MANFAAT KEPADA KITA SEMUA ::::: TERIMA KASIH ATAS UNDIAN ANDA. WASALAM

HADITH HARI INI

Khamis, 9 Oktober 2008

Hari UNGU Kembali LagiHari UNGU Kembali LagiSelasa, 7 Oktober 2008

KEBAJIKAN MAHASISWA/I DIUTAMAKAN

PERUTUSAN AHLI MPP

FAKULTI PENDIDIKAN SESI 2007/08

AHMAD FARHAN JUSOH &

MOHAMAD FADLAIL YADAIN BAHAROM

Assalamualaikum w.b.k. dan Salam Mahasiswa

Saudara/i,

MPP FPend sesi 2007/08 tidak diberi sebarang jawatan Exco ataupun Timbalan Exco dalam kabinet Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2007/08. Walaubagaimanapun, MPP FPend tetap berusaha menjalankan amanah dan tanggungjawab mengikut ruang yang ada khususnya dalam memperjuangkan keadilan dan kebajikan mahasiswa/i.

1. Surat Memohon Elaun kepada Mahasiswa/i Praktikum

MPP FPend telah menghantar surat kepada PTPTN pada 24 Mac 2008 untuk memohon elaun praktikum kepada mahasiswa/i Tahun Tiga Fakulti Pendidikan UKM biayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pinjaman Tinggi Nasional yang terlibat dengan praktikum. Rasionalnya ialah mahasiswa/i tersebut terpaksa menanggung sendiri kos sara hidup semasa praktikum di sekolah-sekolah yang ditetapkan selama lapan minggu bermula 12 Mei 2008 hingga 14 julai 2008. Tambahan pula, tidak semua mahasiswa/i tersebut mendapat elaun daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun, pihak PTPTN telah menghantar surat dukacita pada 9 April 2008.

2. Surat Semakan Semula Yuran Pelajar

MPP FPend telah menghantar surat kepada Bendahari UKM pada 28 Julai 2008 memohon agar membuat penyemakan semula terhadap beberapa yuran pelajar seperti berikut; Yuran Elektrik RM25 setiap pelajar, Yuran Khas Alumni RM50 setiap pelajar, kenaikan Yuran Khas Aktiviti Kolej dari RM80 kepada RM100, Jumlah yuran bagi setiap kolej di UKM yang berbeza-beza.

Sehubungan dengan itu, MPP FPend memohon agar pihak Bendahari UKM :

1. Menjelaskan kemunasabahan penetapan Yuran Elektrik, Yuran Khas Alumni dan kenaikan Yuran Khas Aktiviti Kolej.

2. Menjelaskan perkhidmatan yang diperolehi oleh setiap mahasiswa/i daripada penetapan Yuran Khas Alumni dan Yuran Khas Aktiviti Kolej.

3. Menjelaskan perbezaan yuran bagi kolej-kolej di bawah pentadbiran UKM

Sekiranya penetapan dan kenaikannya tidak munasabah, MPP FPend menggesa agar yuran tersebut dihapuskan dan dikembalikan kepada mahasiswa/i bagi mengurangkan bebanan ekonomi mahasiswa/i.

3. Kad Selamat Berpesatuan

Dalam tempoh Minggu Pengenalan Persatuan Pelajar (M3P) 21 hingga 25 Julai 2008, MPP FPend telah menghantar Kad Selamat Berpesatuan kepada Presiden-presiden atau Yang Di Pertua-Yang Di Pertua Persatuan, Kelab dan JAKSA. Antara perkara yang dikemukakan dalam kad tersebut ialah seruan untuk memperjuangkan falsafah UKM, kebajikan mahasiswa/i dan nilai keintelektualan dalam penganjuran program-program dan aktiviti berpesatuan.

4. Petisyen Membantah Kewujudan Kelab Aspirasi di Kolej Kediaman

Bagi menegakkan keadilan kepada semua kelompok mahasiswa/i, MPP FPend bersama MPP FPI telah menghantar Petisyen Membantah Kewujudan Kelab Aspirasi di Kolej Kediaman kepada Pejabat Naib Canselor pada 22 Ogos 2008. Rasionalnya ialah Kelab Aspirasi telah mengzahirkan kelab mereka terlibat secara lansung dalam Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar sedangkan ia bersalahan dengan perenggan 66.3 peraturan 66 Buku Panduan Calon PRK 2007 yang menyatakan bahawa calon-calon tidak dibenarkan bertanding secara kumpulan. Dalam masa yang sama, kelompok bukan Kelab Aspirasi tidak boleh mengzahirkan kumpulan mereka. Bukan tujuan MPP FPend untuk bermusuh dengan mana-mana individu atau kelompok, namun menjadi tanggungjawab MPP FPend menyampaikan suara-suara hati kecil mahasiswa/i UKM khususnya yang tinggal di kolej.

5. Memorandum PRK Adil & Berdemokrasi

Kebajikan mahasiswa/i bukan sahaja dari aspek fizikal, tetapi juga kebajikan emosi. Bagi memberi ruang kepada mahasiswa/i memilih kepimpinan mahasiswa/i yang berkualiti tanpa ada unsur ugutan, paksaan dan ketakutan di samping menambahbaikkan lagi sistem perjalanan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar, MPP FPend bersama MPP FPI telah menghantar Memorandum PRK Adil dan Berdemokrasi kepada Pejabat Naib Canselor pada 15 September 2008. Sebanyak sembilan tuntutan dikemukakan iaitu :

1. Tempat pengundian ditukar ke Fakulti dan bukan lagi di Kolej Kediaman

2. Menukarkan sistem Peti Undi mengikut tahun kepada sistem Peti Undi semua tahun

3. Tarikh Pilihanraya Kampus ditukar daripada Semester I kepada Semester II

4. Mewujudkan satu jawatankuasa pemantau pilihanraya yang benar-benar telus

5. Mewujudkan kembali Malam Manifesto Calon

6. Menghapuskan nombor siri pada kertas undi

7. Pengumuman keputusan pengiraan undi hendaklah dijalankan mengikut undang-undang

8. Larangan Kelab Aspirasi untuk terlibat secara langsung dalam Pilihanraya Kampus

9. Wakil Calon hendaklah terdiri daripada pelajar Fakulti sama dengan Calon sahaja dan bukannya mengikut persamaan kolej

6. Surat Aduan : Buku Panduan Fakulti & Keputusan Praktikum

MPP FPend telah mengemukakan Surat Aduan kepada Timbalan Dekan (Pra-Siswazah) Fakulti Pendidikan dan Dekan Fakulti Pendidikan pada 18 September 2008 agar mempercepatkan pengagihan Buku Panduan Fakulti Pendidikan kepada mahasiswa/i tahun satu dan menyegerakan pengeluaran keputusan praktikum mahasiswa/i tahun empat rentetan aduan daripada mahasiswa/i berkenaan.

7. Menguruskan Urusan Mahasiswa/i Pengajian Tiga Tahun Setengah

Seramai 35 orang mahasiswa/i Fakulti Pendidikan kemasukan 2005/2009 akan menamatkan pengajian selama 3 tahun setengah. 30 orang daripada Pendidikan al-Quran dan Pendidikan Islam, empat orang daripada Pendidikan Sains dan seorang daripada Pendidikan Khas. Pada peringkat awal, MPP FPend mengambil inisiatif membantu mereka untuk mendapatkan kurusus-kursus yang perlu dilengkapkan sebelum tamat pengajian. Kemudian, MPP FPend bersama rakan-rakan dengan bantuan pentadbiran fakulti menguruskan urusan penempatan mahasiswa/i tersebut dengan Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia.

PONDOK REHAT


1) Sudah wujud satu pusat kemudahan pelajar pra-siswazah yang mempunyai ruang perbincangan, ruang study dan ruang rehat pelajar.


2) Perkhidmatan Wireless di Seluruh Kawasan Fakulti Pendidikan

3) Pemasangan Projektor dan LCD yang lengkap di setiap bilik Tutorial di Gerak Minda Fakulti Pendidikan

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Ruj. Kami : MPPFPend / UKM / 08 / 4

Tarikh : 28 JULAI 2008

Tuan Haji Mohd. Abd. Rashid Mohd Fadzil

Bendahari UKM,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Tuan,

MEMOHON SEMAKAN SEMULA YURAN PELAJAR

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk untuk makluman dan tindakan pihak tuan.

2. Berhubung dengan perkara di atas, saya mewakili suara mahasiswa/i UKM ingin memohon agar pihak tuan membuat penyemakan semula terhadap yuran pelajar seperti berikut :

2.1. Yuran Elektrik RM25 setiap pelajar

2.2. Yuran Khas Alumni RM50 setiap pelajar

2.3. Kenaikan Yuran Khas Aktiviti Kolej dari RM80 kepada RM100

2.4. Jumlah yuran bagi setiap kolej di UKM yang berbeza-beza

3. Sehubungan dengan itu, pihak kami memohon agar pihak tuan :

3.1. Menjelaskan kemunasabahan penetapan Yuran Elektrik, Yuran Khas Alumni dan kenaikan Yuran Khas Aktiviti Kolej.

3.2. Menjelaskan perkhidmatan yang diperolehi oleh setiap mahasiswa/i daripada penetapan Yuran Khas Alumni dan Yuran Khas Aktiviti Kolej.

3.3. Menjelaskan perbezaan yuran bagi kolej-kolej di bawah pentadbiran UKM.

4. Justeru, sekiranya penetapan dan kenaikannya tidak munasabah, pihak kami menggesa agar yuran tersebut dihapuskan dan dikembalikan kepada mahasiswa/i. Segala pertimbangan dan perhatian segera oleh pihak tuan terhadap perkara ini bagi mengurangkan bebanan ekonomi mahasiswa/i amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

“MENGILHAMKAN HARAPAN, MENCIPTA MASA DEPAN”

Yang menjalankan tugas,

………………………………………….

AHMAD FARHAN BIN JUSOH

Majlis Perwakilan Pelajar,

Fakulti Pendidikan,

Universiti Kebangsaan Malaysia

s.k. - Fail MPP Fakulti Pendidikan UKM

Naib Canselor UKM

Jawatankuasa Kebajikan Siswa/i (JAKSA) Kolej-kolej UKM

ADUAN PELAJAR


Rujukan :MPPFpend0708 /UKM/08/5 Tarikh : 18 September 2008

Dr. Norlena Salamuddin

Timbalan Dekan (Pra-Siswazah),

Fakulti Pendidikan,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 Bangi, Selangor.

Dr.,

ADUAN PELAJAR

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Berhubung dengan perkara di atas, saya ingin mengemukakan aduan mahasiswa/i Fakulti Pendidikan seperti berikut :

2.1. Aduan daripada mahasiswa/i tahun empat : keputusan praktikum masih belum dikeluarkan walaupun sembilan minggu telah berlalu tempoh praktikum.

2.2. Aduan daripada mahasiswa/i tahun satu : belum mendapat buku Panduan Prasiswazah Fakulti Pendidikan sesi akademik 2008-2009.

3. Sehubungan dengan itu, saya mewakili suara mahasiswa/i Fakulti Pendidikan memohon agar :

3.1. Mempercepatkan pengeluaran keputusan praktikum bagi tahun empat.

3.2. Menyegerakan pengagihan buku Panduan Prasiswazah Fakulti Pendidikan sesi akademik 2008-2009 kepada mahasiswa/i tahun satu.

4. Segala pertimbangan dan perhatian segera oleh pihak Dr. terhadap perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih

“MENGILHAMKAN HARAPAN, MENCIPTA MASA DEPAN”

Yang menjalankan tugas,

……………………………………..

(AHMAD FARHAN BIN JUSOH)

Majlis Perwakilan Pelajar,

Fakulti Pendidikan,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

s.k. - Fail MPP Fakulti Pendidikan

Dekan Fakulti Pendidikan.

Isnin, 15 September 2008

Fakulti Pendidikan- Kira-kira tepat jam 10pagi, pimpinan daripada GMUKM bertandang ke fakulti Pendidikan UKM dalam satu RoadShow memperkenalkan GMUKM kepada warga Kampus UKM khasnya kepada warga Fakulti Pendidikan. Di dalam RoadShow ini, Pimpinan GMUKM menyampaikan pidato mereka berkenaan dengan Falsafah yang selama ini di imani oleh GMUKM iaitu 1) Falsafah Universiti 2) Kebajikan Seluruh Mahasiswa 3) Keilmuan.

Sudara fikah memegang panji GMUKM yang menerangkan Falsafah Universiti

Ahmad Farhan berpidato kepada warga F.Pendidikan

Adik-adik tahun 1 Fakulti Pendidikan memberi perhatian terhadap pidato yang disampaikan

Sungguh sedih mendengar luahan seorang sahabat yang terlibat di dalam kemalangan jalan raya kira-kira 4 bulan yang lalu. Mangsa yang bernama Rahimi Yusuf, seorang pelajar fakulti Pengajian Islam UKM terpaksa melalui detik kesangsaraan ketika Koma hampir 20 hari. Munurutnya ketika kemalangan berlaku beliau tidak menyedari apa yang berlaku terhadapnya. ketika beliau sedar beliau langsung tidak mengenali sesiapapun sehinggakan TV, Talifon Bimbit pun beliau tidak mengenali. Ditanya adakah di masih ingatkan rakan-rakan yang lain, beliau berkata ada yang dia ingat dan ada yang dia lupa.

Alhamdulillah, kini beliau mampu lagi berjalan dan meneruskan kehidupannya seperti biasa. Namun, beliau masih lagi tidak sekuat dahulu bahkan otak serta matanya masih lagi sakit dan perlukan rawatan. ketika saya dan sekumpulan pelajar fakulti pengajian Islam menziarahinya, beliau kelihatan amat gembira dan seronok sekali. Semasa kami hendak pulang ke UKM, Beliau seringkali berpesan kepada kami supaya berhati-hati ketika memandu.

Bagi pihak MPP GMUKM kami sentiasa mendoakan kesihatan saudara rahimi. Mudah-mudahan beliau sentiasa tabah di dalam menghadapi ujian Ilahi ini. Di kesempatan ini juga, saya ingin menasihati seluruh warga UKM agar berhati-hati ketika memandu apatahlagi ketika musim perayaan ini. akhir sekali, sama-samalah kita mendoakan kesihatan saudara Rahimi agar beliau sentiasa redho dan mampu lagi untuk meneruskan pengajiannya yang masih tertangguh di UKM

Melawat mangsa di Rumahnya di umbai Melaka

Saudara Rahimi kelihatan gembira ketika Kami Membawanya Makan Bersama di Medan Ikan Bakar Umbai, Melaka

Ketika Berada di Medan Ikan Bakar Umbai

Khamis, 11 September 2008

Di atas kesedaran untuk mempertahankan ketinggian martabat budaya ilmu Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan demi menjamin suasana demokrasi tulen subur di perbukitan ilmu ini, maka kami mewakili seluruh Mahasiswa yang berdaftar sebagai pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia menuntut 9 atau salah satu daripada perkara berikut dijalankan dan dikuatkuasakan dengan tegas oleh pihak pentadbiran.


  1. MEMANSUHKAN SISTEM PETI UNDI TAHUN TIGA DAN DITUKAR KEPADA SISTEM PETI UNDI SEMUA TAHUN
  2. TARIKH PILIHANRAYA KAMPUS (PRK) MESTILAH DIUBAH DARIPADA SEMESTER I (JULAI-NOVEMBER) KEPADA SEMESTER II (JANUARI-MEI)
  3. TEMPAT UNTUK MEMBUANG UNDI DITUKAR KE FAKULTI DAN BUKAN LAGI DI KOLEJ KEDIAMAN.
  4. MEWUJUDKAN SATU JAWATANKUASA PEMANTAU PILIHANRAYA YANG BENAR-BENAR TELUS.
  5. MEWUJUDKAN KEMBALI MALAM MANIFESTO CALON.
  6. MENGHAPUSKAN NOMBOR SIRI PADA KERTAS UNDI.
  7. PROSES PENGUMUMAN KEPUTUSAN PENGIRAAN UNDI HENDAKLAH DIJALANKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG.
  8. LARANGAN KELAB ASPIRASI UNTUK TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM PILIHANRAYA KAMPUS (PRK).
  9. WAKIL CALON HENDAKLAH TERDIRI DARIPADA PELAJAR FAKULTI YANG SAMA DENGAN CALON SAHAJA DAN BUKANNYA MENGIKUT PERSAMAAN KOLEJ.

Semua mahasiswa/i dialu-alukan untuk menandatangani memorandum tuntutan pengembalian hak mahasiswa ini yang akan menemui anda di bilik-bilik kuliah masing-masing. Gunakanlah hak kebebasan bersuara yang telah dijamin dalam Perkara 10 (a) Perlembagaan Persekutuan. Jangan gentar dan takut akan bayang-bayang sendiri kerana nilai mahasiswa hanya laku selama 3 atau 4 tahun kita di Universiti. Jadi, gunakanlah nilai mahasiswa yang mahal harganya itu untuk kita berdemokrasi secara bebas dan berpilihanraya secara adil dan bersih. (gmukm.blogspot.com)

DIALOG BERSAMA PEMIMPIN GMUKM


TARIKH : 15 September 2008

HARI : Isnin

TEMPAT : Dewan Kuliah 3F201
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

MASA : 7.00Malam

AGENDA :
Majlis berbuka puasa & makan malam
bersama pemimpin gmukm

Tayangan gambar

Solat terawikh beramai-ramai
(bawa sejadah masing-masing)

Sesi dialog bersama bersama pemimpin

* Bas disediakan
Untuk maklumat lanjut sila layari gm-ukm.blogspot.com

Isnin, 1 September 2008

AHLAN WASAHLAN YA RAMADHAN


Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Kedatangannya selepas dua bulan yang juga tidak kurang keistimewaannya iaitu Rejab dan Sya'ban. Bagi tujuan menyuburkan rasa tanggungjawab dan rasa ingin menambahkan ibadat kepada Allah sepanjang Ramadhan ini, di sini dibawa beberapa hadis yang menceritakan mengenai kelebihannya.

1. Abu Hurairah menyatakan : Telah bersabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : Apabila telah tibanya Ramadhan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. -Hadis dikeluarkan oleh imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad dan Baihaqi-

2. Daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud :Sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu. - Diriwayat oleh imam Nasai'e, Ibn majah, Ibn Habban dan Baihaqi-

3. Abu Hurairah telah berkata : Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda tentang Ramadhan yang bermaksud : Sesiapa yang mendirikannya(Ramadhan) penuh keimanan dan keikhlasan diampunkan baginya apa dosanya yang telah lalu. - Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tarmizi, Abu Daud, Nasai'e,Malik,Ahmad dan Baihaqi-

4. Daripada Abu Hurairah telah berkata: Rasullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Sembahyang yang difardhukan kepada sembahyang yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan Jumaat kepada Jumaat yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan bulan kepada bulan(iaitu Ramadhan) merupakan kaffarah apa antara keduanya melainkan tiga golongan : Syirik kepada Allah, meninggalkan sunnah dan perjanjian (dilanggar). Telah berkata Abu Hurairah : Maka aku tahu perkara itu akan berlaku, maka aku bertanya: Wahai Rasulullah! adapun syirik dengan Allah telah kami tahu, maka apakah perjanjian dan meninggalkan sunnah? Baginda S.A.W bersabda : Adapun perjanjian maka engkau membuat perjanjian dengan seorang lain dengan sumpah kemudian engkau melanggarinya maka engkau membunuhnya dengan pedang engkau, manakala meninggal sunnah maka keluar daripada jamaah(Islam).-Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi-

5. Daripada Abi Soleh Az-zayyat bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rassullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Setiap amalan anak Adam baginya melainklan puasa maka ia untukKu dan Aku akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai, maka apabila seseorang berada pada hari puasa maka dia dilarang menghampiri(bercumbu) pada hari itu dan tidak meninggikan suara.Sekiranya dia dihina atau diserang maka dia berkata : Sesungguhnya aku berpuasa demi Tuhan yang mana diri nabi Muhammad ditanganNya maka perubahan bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari qiamat daripada bau kasturi, dan bagi orang berpuasa dua kegembiraan yang mana dia bergembira dengan keduanya apabila berbuka dia bergembira dengan waktu berbukanya dan apabila bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. -Hadis riwayat imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Habban dan Baihaqi-

PENERANGAN HADIS

1. Semua hadis menceritakan betapa besarnya kelebihan bulan Ramadhan untuk kita sama-sama menghidupkannya dengan segala amalan sunnah.

2. Pintu syurga dibuka sepanjang Ramadhan, manakala pintu neraka pula ditutup. Ini menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihani hambaNya yang taat beribadat dan menurut segala perintahNya.

3. Syaitan diikat sepanjang bulan Ramadhan agar kita dapat menunaikan segala ibadat dengan penuh keikhlasan. Tetapi kita perlu ingat bahawa kawan syaitan yang berada pada diri kita iaitu nafsu akan menggantikan tugas syaitan jika kita lalai.

4. Pentingnya keikhlasan dan keimanan kita dalam menunaikan ibadat.

5. Puasa mampu menjadi perisai diri daripada terjebak ke lembah maksiat, begitu juga ia mampu menghapuskan segala dosa-dosa yang lepas jika kita benar-benar bertaubat.

6. Kita mesti menghidupkan sunnah yang mana yang paling besar ialah berada dalam jemaah Islam terutama di dalam mengembalikan semula khilafah Islamiah yang telah lama dihancurkan iaitu pada 1924.

7. Jauhkan daripada syirik pada Allah sama ada berbentuk perbuatan, niat ataupun percakapan. Kita mesti mematuhi segala perjanjian yang dibuat selagi tidak melanggar hukum syarak.

8. Kita mesti berpuasa pada semua anggota bukannya pada makan dan minum sahaja.

9. Bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada bauan kasturi.

10. Orang berpuasa akan mengecapi dua kegembiraan iaitu ketika berbuka dan apabila bertemu Allah kelak.

11. Di dalam menunaikan ibadat puasa kita mesti banyak bersabar dan jangan suka berbual kosong apatah meninggikan suara apabila bercakap

Khamis, 28 Ogos 2008

Mahasiswa Fakulti Pendidikan sedang mencuci rumah mereka


Air mencecah ke paras lutut

Sungai Tangkas- Kira-kira jam 6.00 petang kampung sungai tangkas, Bangi Selangor telah mengalami banjir kilat. Banjir ini berlaku akibat daripada keadaan sungai yang cetek dan projek longkang yang masih lagi tidak siap sehingga kini. Selain itu, ada juga penduduk yang mendakwa ianya juga berlaku disebabkan oleh perlepasan air tadahan yang dikawal dan diselia oleh pihak-pihak tertentu. Akibatnya air terlalu laju mengalir sehingga air melimpahi kawasan kampung yang agak rendah. Saya yang berada di kawasan itu juga mendapati bahawa sungai tersebut terlalu cetek dan banyak pokok tumbang yang menghalang perjalanan air tersebut.

Dalam kejadian ini, beberapa buah rumah penduduk kampung di sini dimasuki air sehingga keparas lutut. Selain itu, Ada juga pelajar Fakulti Pendidikan dari program Pendidikan Islam dan Al-Quran, UKM juga mengalami nasih yang sama. Rumah mereka juga dimasuki air sehingga ke paras lutut. Namun dalam kejadian ini tiada kecelakaan yang serius dilaporkan.

Dikesempatan ini, saya sebagai MPP Fakulti Pendidikan berharap para pelajar Fakulti Pendidikan yang terlibat dengan bencana ini dapat bersabar dan menerima ujian daripada ILahi ini dengan hati yang terbuka. Saya mengharapkan pihak-pihak yang berwajib seperti MPKJ sudi datang untuk meninjau kawasan tersebut disamping melakukan usaha-usaha yang mungkin dapat membantu kesusahan penduduk-penduduk kampung tersebut

Rabu, 27 Ogos 2008

ANWAR MENANG DI PERMATANG PAUH


Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali ke Parlimen selepas 10 tahun setelah memenangi pilihan raya kecil Permatang Pauh semalam. Beliau yang meraih 31,195 undi menewaskan calon Barisan Nasional (BN), Datuk Arif Shah Omar Shah yang mendapat 15,524 undi dengan majoriti 15,671 undi.

Kemenangan Anwar sudahpun dijanka namun undi yang diperoleh beliau lebih meningkat berbanding yang diraih oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dengan majoriti 13,398 undi.

Seorang lagi calon dari Angkatan Keadilan Insan Malaysia (AKIM), Hanafi Mamat, 61, pula hilang wang deposit RM10,000 apabila hanya meraih 92 undi. Keputusan diumumkan Pengurus Pilihan Raya, Roslan Yahaya di Institut Penguruan Tuanku Bainun pukul 10 malam. Turut berada bersama Anwar, isteri beliau Wan Azizah, anak mereka Nurul Izzah, Ketua Menteri, Lim Guan Eng serta beberapa Ahli Parlimen dari PKR dan DAP.

Sementara itu, Anwar yang bersyukur dengan kemenangan itu berharap semua pihak menerima keputusan tersebut dengan baik. Katanya, menerusi kemenangan ini beliau akan meneruskan agenda yang dijanjikan kepada rakyat. Dalam pada itu, Arif Shah memberitahu, beliau akan terus memberi khidmat bakti seperti biasa kepada masyarakat di kawasan tersebut.

"Saya tidak rasa apa-apa. Sebenarnya saya dipilih oleh parti untuk bertanding sebagai calon BN. Kalah dan menang terletak di tangan pengundi," katanya ketika ditemui pemberita di rumahnya di Seberang Jaya di sini.

KEMENANGAN PAKATAN RAKYAT

Kematangan berfikir rakyat Malaysia yang akhir-akhir ini menyumbang kepada kemengan pakatan rakyat dalam pilihan raya ini. Saya merasakan Rakyat Malaysia bukanlah ibarat kambing-kambing yang mudah diperbodohkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Zaman ini bukannlah zaman kuno yang sukar diubah pemikiran masyarakatnya. Dengan adanya kemudahan Internet, akhbar-akhbar perdana, media massa, rakyat mudah menrima info dan isu-isu terkini untuk diimplimintasikan dalam kehidupan mereka.

Kesan kenaikkan taraf hidup ditambah pula dengan kenaikkan harga barang, harga minyak dan harga makanan menyumbang kepada kemengangan pakatan rakyat. Hal ini kerana rakyat merasakan kerajaan yang ada kini gagal untuk menjaga kepentingan rakyat. Rakyat menderita dan terbeban dengan kenaikkan harga minyak yang terlalu tinggi sedangkan dalam pada masa yang sama, Malaysia adalah Negara pengeluar minyak dan Petronas mengalami keuntungan setiap tahun. Manifesto Pakatan Rakyat yang jelas ingin menjaga kebajikan rakyat nyata berjaya menarik undi rakyat untuk menyokong mereka ditambah pula dengan hujjah Anwar yang releven dan meyakinkan di dalam Debat antara beliau dengan Sabry Chik yang ditayangkan di siaran TV9.

Media yang menjadi alat sesuatu parti politik di Negara ini bertindak secaras melulu dengan memaparkan segala keburukkan yang ditimbulkan oleh pakatan rakyat sedangkan keburukkan pihak lain tidak ditunjukkan. Perkara inilah yang menyebabkan rakyat merasa muak dengan berita-berita yang dilemparkan oleh media masa kini. Apa tidaknya, kes liwat yang melibatkan Anwar dan saiful bukhori, kes-kes keganasan penyokong PKR, kes rasuah 2 exco PKR Perak dan banyak lagi yang dipaparkan dan digembar gemburkan di saat pilihan raya akan berlansung. Media seolah-olah menyebelahi mencari kesalahan orang dan bertindak hanya di sebelah pihak sahaja. Berita-berita yang diteria tidak menyeluruh. Yang menyeluruh hanyalah keburukan-keburukan Pakatan Rakyat yang memerintah di lima buah Negeri. Perkara inilah yang menyebabkan rakyat semakin mual dengan info-info yang diterima sehingga ada yang berkata “keputusan nombor ekor sahaja yang yang betul, berita yang lain, hanyalah tipu”

Rabu, 20 Ogos 2008

GABUNGAN MAHASISWA UNTUK SEMUA MAHASISWA

“HARAPAN BARU MAHASISWA”

Gabungan Mahasiswa adalah pakatan mahasiswa mahasiswi yang bergabung untuk memperjuangkan tiga dasar utama iaitu memperjuangkan Falsafah Universiti, kebajikan mahasiswa mahasiswi serta memperjuangkan keintelektualan dan keimuan. Pakatan mahasiswa mahasiswi ini untuk seluruh mahasiswa tidak kira agama, bangsa dan fahaman ideologi. Ini bemakna, Gabungan Mahasiswa untuk semua bangsa; Melayu, Cina, India, bumiputera sabah Sarawak dan lain-lain. Ini juga bermakna, Gabungan Mahasiswa untuk semua agama; Islam, Kristian, Budha, Hindu, Katholik dan lain-lain. Dakwaan yang mengatakan bahawa Gabungan Mahasiswa untuk satu agama dan satu bangsa, sama sekali tidak benar.

Gabungan Mahasiswa merupakan gagasan mahasiswa yang bukan semata-mata memperjuangkan politik kekuasaan atau politik kepartian, tetapi mengutamakan perjuangan politik nilai (independent group, catalys, pressure group, sofwah al-mukhtarah, check and balance, watch-dog). Mahasiswa mahasiswi tidak sepatutnya dicanangkan hanya untuk menjadi ‘pak turut’ atau ‘pak angguk’. Sebaliknya, mahasiswa mahasiswi sewajarnya diberi ruang dan peluang untuk memberi pandangan, cadangan, nasihat dan teguran kepada semua pihak sama ada pihak kerajaan, pembangkang, badan bukan kerajaan (NGO), syarikat-syarikat dan lain-lain.

Dengan motto “HARAPAN BARU MAHASISWA”, kepimpinan Gabungan Mahasiswa menyeru semua front-front, persatuan-persatuan, kelab-kelab sama ada rasmi atau tidak rasmi, Jawatankuasa Kebajikan Siswa/i (JAKSA) kolej dan seluruh mahasiswa mahasiswi UKM tanpa mengira agama dan bangsa untuk bersama Gabungan Mahasiswa dalam menggerakkan universiti. (sumber :GMUKM)

SEJARAH RINGKAS GMUKM

Latar Belakang Penubuhan

Menurut Artikel 10 (1) Perlembagaan Persekutuan :

a) Setiap rakyat mempunyai hak untuk bersuara

b) Setiap rakyat mempunyai hak untuk berhimpun secara aman tanpa senjata

c) Setiap rakyat mempunyai hak untuk berpersatuan

Peruntukan yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan ini seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin oleh mahasiswa dalam mempertahankan hak mereka. Mahasiswa perlu menyatakan pandangannya secara kolektif dan efisyen seandainya tidak mahu terus ketinggalan dalam arus teknologi masa kini.

Idea demokrasi lahir daripada evolusi pemikiran politik Barat yang berpaksikan kedaulatan rakyat. Ini bermakna parlimen berperanan dalam menggubal dan meluluskan dasar yang melibatkan kepentingan rakyat. Ia dilakukan melalui wakil rakyat. Parlimen, melalui wakil rakyat, bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat. Demokrasi jenis inilah yang diamalkan oleh sebahagian besar negara demokrasi seluruh dunia termasuk Malaysia. Situasi yang sama juga berlaku dalam konteks universiti. Konsep demokrasi yang sama juga diguna pakai untuk pemilihan wakil pelajar sebagaimana tertulis di dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti (PINDAAN) 1975, seksyen 48.

Namun kita melihat fungsi yang dimainkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) sesi 2003/04 hingga 2007/08 tidak menggambarkan bahawa mereka merupakan wakil kepada pelajar untuk menjadi pembela terhadap kebajikan pelajar. Pemilihan mereka juga dilihat tidak telus dan bertentangan dengan AUKU 1971, pindaan 1975 dan Perlembagaan Universiti sendiri.

Atas kesedaran inilah, maka sebuah gagasan yang menggabungkan hasrat kesemua mahasiswa/i Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan yang dikenali sebagai ‘Gabungan Mahasiswa’ atau singkatannya GMUKM.

Sejarah Penubuhan

Menurut sejarah awal penubuhan, ‘Gabungan Mahasiswa’ didasarkan kepada beberapa pertemuan awal dengan pimpinan tertinggi setiap gerakan sebelum rundingan penuh bersama semua pimpinan dilakukan. Kemudian, pada tanggal 22 Ogos 2005 satu persetujuan telah dicapai untuk menubuhkan Gabungan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia atau ringkasnya disebut Gabungan Mahasiswa atau GMUKM.

Pakatan mahasiswa/i di atas nama Gabungan Mahasiswa’ ini perlu diteruskan kerana :

i. Terlalu banyak isu yang diperjuangkan secara tidak serius oleh PMUKM-Aspirasi. Antaranya ialah isu keselamatan diri dan kenderaan, ugutan dan penyalahgunaan kuasa, kos pentadbiran 3% PTPTN, pemansuhan/pindaan AUKU. Hanya isu yang mempunyai kepentingan sahaja diperjuangkan secara serius.

ii. Perlu wujud satu kerjasama yang melibatkan pelbagai kaum dan lapisan masyarakat universiti walaupun daripada idealisme yang berbeza. Apa yang disepakati ialah memperjuangkan Falsafah Universiti, kebajikan mahasiswa/i dan masyarakat UKM tanpa mengira kaum serta memartabatkan nilai keilmuan dan keintelektualan Universiti Kebangsaan Malaysia.

iii. Suara-suara kecil mahasiswa mahasiswi tidak diambil peduli oleh PMUKM-Aspirasi. Tambahan pula sebelum daripada ini, suara mahasiswa dipandang sinis oleh mereka dan dikatakan tidak bersepadu kerana hanya segelintir golongan’ yang memperjuangkannya.

iv. Mahasiswa perlu bersatu atas satu nama untuk menunjukkan bahawa HAK MAHASISWA adalah hak bersama dan mesti diperjuangkan. Mahasiswa perlu bangkit menyatakan ketidakpuashatian mereka terhadap sistem dan corak pentadbiran serta pengurusan PMUKM-Aspirasi.

v. Perlu mengenepikan segala pertikaian dan perbezaan ideologi sebelum ini kerana selagi HAK MAHASISWA tidak dikembalikan selagi itu golongan yang lemah akan ditindas sama ada mahasiswa mahupun kakitangan universiti.

vi. Untuk menjadi Alternatif kepada PMUKM-Aspirasi untuk mencapai dan merealisasikan matlamat dan dasar yang disepakati.

Dasar

Gabungan Mahasiswa memperjuangkan :

1. Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

2. Kebajikan semua mahasiswa/i dan masyarakat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tanpa mengira batasan agama dan kaum.

3. Nilai keintelektualan dan keilmuan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Keanggotaaan Terkini

Gabungan Mahasiswa dengan wajah baru pada kali ini dianggotai oleh gabungan front-front lama dan baru iaitu iaitu MAMPU (Membina Mahasiswa Penggerak Ummah), GMM (Gerakan Mahasiswa Maju), Malaysia Youth Democratic Movement (DEMA), JKMI (Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa/i), Indian Democratic Council, Pertubuhan Mahasiswa Sosialis UKM, GMLN (Gerakan Mahasiswa Lantang Negara), GAPIM (Gerakan Pelajar Intelek Malaysia), Solidariti Hak Asasi Mahasiswa UKM, Laws Faculty Council (LawFaC), Pertubuhan Mahasiswa Profesional Perubatan & Kesihatan UKM (Pro-PKUKM), KARISMA (Kelab Rakan Siswa Islah Malaysia), Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), Pertubuhan Johorian dan Penang Guide.

Motto

Harapan Baru Mahasiswa.
Sumber : GMUKM


Hasrat seorang bapa untuk melihat anak sulung lelakinya menerima ijazah pada Konvokesyen Ke-41 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) semalam, tidak kesampaian apabila beliau meninggal dunia kira-kira 100 meter sebelum memasuki Dewan Sultan Iskandar universiti itu.


Dalam kejadian kira-kira jam 1 tengah hari itu, bekas Timbalan Pengarah Pos Malaysia Johor, Abdullah Halos, 55, dikatakan rebah ketika berjalan bersama isteri dan tiga anaknya selepas meletakkan kereta berhampiran tasik UTM, kira-kira 400 meter dari dewan berkenaan.

Pasukan perubatan UTM yang kebetulan berada di kawasan itu, membawa Abdullah ke Pusat Kesihatan UTM dengan ambulans untuk mendapatkan rawatan, tetapi disahkan sudah meninggal dunia.

Anaknya, Mohd Fairul, 23, berkata ketika itu beliau bersiap di belakang dewan untuk menerima Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Geomatik yang dijadualkan pada jam 1.30 tengah hari. "Saya terkilan ayah tidak sempat melihat saya menerima ijazah. Namun, kami reda dengan pemergiannya kerana Allah lebih menyayanginya," katanya.

Dikesempatan yang seketika ini, MPP Gabungan Mahasiswa UKM mengucapkan Takziah kepada keluarga Allahyarham terutamanya kepada anaknya iaitu Mohd Fairul. semoga sentiasa bersabar atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ilahi. Ingatlah sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian dan akan kembali kepada penciptanya iaitu Allah S.W.T. Kami mendoakan agar roh Allahyarham dirahmati Allah dan ditempatkan dikalangan orang-orang yang soleh.

500 MAHASISWA GEMPUR PARLIMENKUALA LUMPUR 18 Ogos - Gerakan Mahasiswa Mansuhkan AUKU (GMMA) hari ini berjaya menghimpunkan kira-kira 500 mahasiswa untuk berdemonstrasi di hadapan bangunan Parlimen yang bermula jam 8.30 pagi tadi.

Walaupun beberapa pegawai HEP dari IPT -IPT tertentu turut hadir untuk ‘mengambil gambar’ dan ‘menghantar laporan’ kepada Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar masing-masing, namun ianya tidak sesekali mematahkan semangat mereka yang hadir.

Menurut jurucakap GMMA, saudara Ahmad Shahir Abdul Aziz komitmen yang ditunjukkan oleh mahasiswa dari setiap kampus adalah memberangsangkan dalam menjayakan perhimpunan berkenaan.

”Kita optimis dengan kehadiran begitu ramai mahasiswa dalam perhimpunan ini berkeupayaan memberikan kesan yang besar dalam perbahasan rang undang-undang Pindaan AUKU di Parlimen nanti”. katanya.

Perhimpunan tersebut yang dipengerusikan oleh saudara Syazni Munir turut menampilkan ucapan pemimpin-pemimpin mahasiswa dari front-front yang lain.

Perhimpunan tersebut juga menyaksikan lima pemimpin mahasiswa dibenarkan masuk ke Dewan Rakyat untuk berbincang secara langsung dengan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Idris Harun berkenaan bantahan draf pindaan AUKU yang hanya bersifat kosmetik semata-mata.

Kelima-lima pemimpin berkenaan ialah wakil GMMA, saudara Ridzuan Mohamad, Pengerusi Solidariti Mahasiswa Malaysia, saudara Haafizudin Abirerah, , wakil Persatuan Mahasiswa Undang-undang UIAM, saudara Faridzul M. Nasaruddin, Exco Pendidikan & Penyelidikan PKPIM, saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, dan Zawani Rosle.

Sementara itu, menurut wakil GMMA, saudara Ridzuan Mohammad mereka berpuas hati walaupun tujuan perhimpunan itu diadakan ialah untuk menemui sendiri Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khaled Nordin bagi menyerahkan Memorandum Pemansuhan AUKU 1971 (Pindaan 1975) dan Bantahan Pindaan AUKU 1971 (Pindaan 1975).

“Ok la walaupun tak 100 peratus berjaya. Matlamat kami hari ini ingin berjumpa dengan menteri atau timbalan menteri. Kami berterima kasih kepada Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Idris Haron kerana sudi menemui kami walaupun dalam tempoh yang singkat,” katanya kepada media di lobi Parlimen.

Tambah beliau, pihaknya tidak akan menerima sebarang tawaran bagi menyerahkan memorandum tersebut kepada mana-mana wakil kementerian kerana khuatir ia tidak disampaikan kepada menteri.

“Pendirian kami jelas dan kami tidak akan berganjak dengan pendirian untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kami kepada menteri atau timbalan menteri walaupun dalam keadaan hujan,” ujarnya.

“Kami berharap supaya ahli Parlimen sama ada dalam Barisan Nasional (BN) atau Pakatan Rakyat supaya membahaskan perkara ini dengan serius untuk kepentingan generasi masa depan serta menggantikan dengan akta yang lebih relevan”.

“Selain itu biarlah dengan perbahasan tersebut mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih positif kepada semua mahasiswa,” tambah beliau lagi.

Kekecohan berlaku seketika apabila ‘mayat’ yang dibawa oleh mahasiswa dirampas oleh pihak polis. ‘Mayat’ yang dikafankan dengan kain putih sebagai simbolik mahasiswa yang dikongkong AUKU tersebut dirampas selepas perhimpunan bersurai. sumber : mahasiswakini.com

PELAJAR USM DIPERCAYAI LEMAS

Sebentar tadi penulis membaca akhbar Harian Metro bertarikh 19 ogos 2008. Di dalam akhbar tersebut dikahabarkan bahawa seorang pelajar tahun 4 jurusan sains, Universiti Sains Malaysia dipercayai lemas di pantai kem pengakap Teluk Bahang selepas terjatuh menaiki jet ski bersama tunang dan adik perempuannya.


Menurut akhbar tersebut, usaha mencari oleh unit skuba yang dijalankan dari jam 12 sampai 6.30 petang masih gagl menemui mayat mangsa. Mangsa yang berasal dari Kajang, Selangor dipercayai berkelah bersama keluarga tunangnya yang juga berasal dari Kajang, Selangor.


Jadi penulis menyeru kepada seluruh mahasiswa agar sama-sama kita berdoa kepada Allah agar mayat mangsa dapat ditemui dalam masa yang terdekat dan sama-sama kita menghadiahkan AL-FATIHAH kepada mangsa. Semoga Allah merahmati mangsa.

Khamis, 14 Ogos 2008

KEMPEN HARI UNGGU


KEMPEN HARI UNGU

14 Ogos 2008 KHAMIS

Nyatakan sokongan anda kepada barisan Gabungan Mahasiswa dengan berbaju ungu pada tarikh tersebut.

WE UNITE

"Bersama Mahasiswa"
KEILMUAN FALSAFAH KEBAJIKAN

SELAMAT MENGGUNDI


Tanggal 26 Ogos 2008 bakal menyaksikan arena politik Malaysia akan berubah sekali lagi. Kali ini adalah pertandingan di antara pimpinan Pakatan Rakyat yang menbariskan Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan UMNO yang akan bertanding bagi merebut Kerusi Parlimen Permatang Pauh, Pulau Pinang setelah Datuk Seri Wan Azizah meletak jawatan. Malaysia sebagai Negara yang mengamalkan demokrasi seharusnya lebih meletakkan keadilan dalam berpolitik. Dalam perkara ini Suruhan Jaya Pilihan Raya (SPR) perlu bertanggungjawab memastikan ketelusan dalam melaksakan demokrasi di Malaysia. Kita sebagai rakyat sudah jemu dengan isu penggundi hantu, isu undi pos, isu kecurian dakwat hitam, kiraan undi yang salah dan sebagainya yang boleh menjejaskan persepsi buruk masyarakat dalam dan luar Negara terhadap demokrasi berparlimen di Malaysia.

Sebagai rakyat Malaysia, anda berkuasa dan berhak untuk memilih sesiapa sahaja yang anda fikirkan mampu untuk membela nasib dan hak-hak anda sebagai rakyat Malaysia tanpa perlu dikongkong ataupun disogok oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlu dingatkan bahawa dalam pilihan raya, pelbagai janji-janji manis yang ditaburkan oleh calon-calon yang bertanding. Dalam situasi ini, rakyat perlu bijak dan pandai menilai serta memilih calon-calon yang difikirkan boleh membela nasib rakyat terutamanya rakyat yang tidak bernasib baik serta berada di dalam kemiskinan tegar seperti nelayan, buruh, petani yang tinggal di kampung-kampung dan di pedalaman. Sebagai contoh dalam rancangan BersamaMuMalaysia yang mengundi dalam Pilihan Raya. Dahulupun mereka di tawarkan janji-janji manis oleh calon-calon yang bertanding, namun malangnya kedaifan tetap membelenggu mereka. Akan tetapi yang paling melucukan saya, apabila Media tampil menyiarkan kesusahan mereka baru ada pemimpin-pemimpin dari pihak-pihak tertentu yang datang menghulurkan bantuan seperti beras, gula, kopi dan sebagainya. Persoalan di sini mengapa waktu Media tampil baru kita hendak dating menolong? Justeru, Kita tidak mahulah pemimpin seperti itu, yang hanya pandai menawarkan janji-janji manis tetapi ianya hanyalah kosong.

Justeru, di kesempatan ini, saya mewakili Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menyeru kepada mahasiswa/I UKM yang berasal daripada parlimen Permatang Pauh agar pulanglah yang disiarkan oleh TV3 banyak lagi disiarkan kehidupan rakyat yang miskin dan perlu dibantu oleh pihak-pihak yang berkenaan. Akan tetapi mereka ini tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya padahal mereka pun rakyat untuk menunaikan tanggungjawab anda kepada Negara. Buatlah pilihan yang bijak agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Pilihlah pemimpin yang mahu membantu dan sanggup menbela nasib rakyat bukannya pemimpin yang hanya beromong kosong serta mahu mengayakan poketnya sendiri dengan menggunakan kejahilan rakyat sebagai pentas bagi dirinya untuk mengaut keuntungan Duniawi.


PERTAMA SEORANG AYAH

Apabila seseorang yang bergelar ayah tidak memperdulikan anak-anak perempuannya di dunia.Dia tidak memberikan segala keperluan agama seperti mengajar solat, mengaji dan sebagainya.Dia membiarkan anak-anakperempuannya tidak menutup aurat.....tidak cukup kalau dengan hanya memberi kemewahan Dunia sahaja maka dia akan ditarik oleh anaknya.

KEDUA SEORANG SUAMI

Apabila seorang suami tidak mempedulikan tindak tanduk isterinya.Bergaul bebas di pejabat, memperhiaskan diri bukan untuk suami tapi untuk pandangan kaum lelaki yang bukan mahram,apabila suami berdiam diri.....walaupun dia seorang alim (solat tidak tangguh,puasa tidak tinggal) maka dia akan ditarik oleh isterinya.

KETIGA SEORANG ABANG

Apabila ayahnya sudah tiada,tanggungjawab menjaga maruah wanita jatuh ke pula abang-abangnya.....jikalau mereka hanya mementing keluarganya sahaja dan adik perempuannya dibiar melencong dari ajaran ISLAM.....tunggulah tarikan adiknya di akhirat.

KEEMPAT ANAK LELAKI

Apabila seorang anak tidak menasihati seorang ibu perihal kelakuan yang haram dari islam,maka anak itu akan disoal dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.....nantikan tarikan ibunya.


Maka kita lihat betapa hebatnya tarikan wanita bukan sahaja di dunia malah di akhirat pun tarikannya begitu hebat.....maka kaum lelaki yang bergelar ayah/suami/abang/anak harus memainkan peranan mereka yang sebenar agar terselamat daripada azab api neraka....

-KITAB IHYA' ULUMUDDIN-

Jumaat, 8 Ogos 2008


Pesta Konvokesyen ke 36 telah pun selamat dirakmikan pada 6 Ogos 2008 oleh Censelor UKM iaitu DYMM Tunku Yang Di-Pertua Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tungku Abdul Rahman. Sedikit kekecewaan terukir apabila majlis perasmian pesta konvokesyen yang bertemakan Mengkasa Integriti Menjana Wawasan ternyata gagal menarik minat mahasiswa/I untuk hadir ke Dewan Gemilang untuk memeriahkan majlis tersebut. Paling mengecewakan Sekretariat Pesta Konvo ternyata lebih ramai daripada para hadirin pada malam tersebut. Dimanakah Mahasiswa/I ketika ini? Bukan setakat itu sahaja, malahan pimpinan-pimpinan Pelajar seperti Persatuan Mahasiswa Fakulti (PMF), Pimpinan Anak Negeri dan lainnya juga tidak ramai yang menghadirkan diri ke perasmian tersebut.

Disini menjadi kekeliruan bagi saya mengapakah hal ini terjadi? Mengapakan mahasiswa kurang berminat dengan perasmian ini? Adakah maklumat tentang program ini tidak diketahui atau kurang dihebahkan? Adakah mahasiswa/I berasa jemu kerana program-program ini acapkali dilakukan setelah PMUKM bertukar tampuk pemerintahan sehinggakan ianya dijadikan program wajib setiap tahun untuk dilaksanakan? Justeru, Saya tinggalkan persoalan ini untuk dijawab dan difikir oleh seluruh mahasiswa/I UKM.

Walaupun begitu, dikesempatan yang seketika ini, Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Pendidikan mengucapkan Selamat Menyambut Konvokesyen yang ke 36 kepada seluruh mahasiswa/I yang akan menerima segulung ijazah hasil penat lelah dan kesungguhan dalam menimba Ilmu di UKM terutamanya kepada abang-abang dan akak-akak dari Fakulti Pendidikan. Akhir kata, Tahniah dan Syabas Saya ucapkan di atas kejayaan anda untuk mengengam segulung ijazah yang begitu bermakna bagi kita semua. Semoga kejayaan ini terus menjadi pendorang bagi anda untuk terus maju ke bidang pekerjaan yang lebih mencabar. Ingatlah bahawa tugas kita sebagai pendakwah dan pejuang kebenaran tidak akan terhenti di sini sahaja sebaliknya ianya akan terus diperjuangkan sehingga ke titisan darah yang terakhir. Wasalam

Rabu, 30 Julai 2008

PERJALANAN ISTIMEWA ISRAK MIKRAJ

Oleh: Firdaus Moktar

27 Rejab mencatatkan peristiwa penting dalam kerasulan Nabi Muhammad SAW iaitu perjalanan Israk Mikraj perjalanan Baginda dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis di Palestin serta dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh.

Firman Allah bermaksud: "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil-Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkati sekelilingnya (dengan diturunkan nabi-nabidi negeri itu dan kesuburan tanahnya), agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Surah al-Isra', ayat 1)

Peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah bersamaan tahun 721 Masihi. Ia berlaku di tengah-tengah tekanan dan hinaan yang kuat yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat daripada kelompok Musyrikin Makkah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Israk Mikraj adalah satu perjalanan kilat Nabi Muhammad pada malam hari atas kudrat dan iradat Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baginda kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan ke Mustawa dan sampai di bawah Arasy Allah (suatu tempat di mana alam ini diatur) dengan menembusi tujuh lapis langit, lalu kembali semula ke Makkah pada malam yang sama. Kisah-kisah dalam peristiwa Israk dan Mikraj mengandungi sesuatu yang amat menakjubkan kerana ia tidak sama dengan cara perjalanan ditempuh oleh manusia biasa. Perjalanan ini adalah perjalanan istimewa menggunakan kenderaan Allah yang kelajuannya tidak boleh ditandingi dengan apa saja kenderaan yang direka oleh manusia. Dalam peristiwa itu Rasulullah SAW diperlihatkan kekuasaan Allah serta balasan yang bakal diterima umatnya di akhirat nanti.

Firman Allah bermaksud: "Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad SAW) telah melihat (Jibril dalam bentuk rupanya yang asal) pada waktu yang lain iaitu di Sidratil Muntaha. "Dekatnya ada syurga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. "Penglihatan (Muhammad SAW) tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat (akan pemandangan yang indah disitu yang diizinkan melihatnya), dan tidak pula melampaui batas. "Demi sesungguhnya Baginda telah melihat sebahagian daripada sebesar-besar tanda-tanda (yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan) Tuhan-Nya." - (Surah an-Najm, ayat 13-18).

Antara pengajaran dalam peristiwa itu ialah mengenai wanita. Dalam perjalanan Israk dan Mikraj, Rasulullah SAW turut melewati satu kawasan berbau sungguh harum dengan bau-bauan kasturi. Lalu Baginda bertanya kepada Jibril kawasan itu apakah yang sedang mereka lalui. Jibril menjawab: "Itulah makam Masyitah, seorang wanita penghulu syurga." Beliau ialah adalah pengasuh anak Firaun, pemerintah kejam di Mesir yang mengaku dirinya Tuhan. Masyitah berfizikal lemah, mempunyai semangat kuat dan jiwa keIslaman sehingga mampu menafikan keangkuhan Firaun. Masyitah ialah pelayan raja. Beliau adalah seorang rakyat yang masih sedar dan beriman kepada Allah tetapi disebabkan kekejaman Firaun, beliau dan ramai lagi terpaksa menyembunyikan keimanan mereka.

Pada suatu hari, ketika Masyitah menyikat rambut puteri Firaun, tiba-tiba sikat itu terjatuh. Dengan tidak sengaja, beliau menyebut nama Allah. Apabila puteri itu mendengar perkataan Allah, dia bertanya kepada Masyitah, siapakah Allah itu. Masyitah pada mulanya enggan menjawab tetapi selepas didesak berkali-kali, beliau akhirnya memberitahu bahawa Allah adalah Tuhan Yang Esa dan Tuhan Sekalian Alam. Puteri itu mengadu kepada Firaun mengenai perkara itu menyebabkan Firaun terlalu marah apabila mengetahui Masyitah menyembah tuhan selainnya. Masyitah dipaksa Firaun memperakui dirinya (Firaun) sebagai Tuhan, tetapi dengan penuh keberanian beliau berkata: "Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah." Perkataan itu menimbulkan kemarahan Firaun, lalu memerintahkan dibuat patung lembu daripada tembaga untuk diisi minyak bagi merebus Masyitah. Menteri Firaun, iaitu Hamman, salah seorang penghuni neraka, diperintahkan Firaun untuk membunuh Masyitah. Firaun memerintahkan patung lembu itu diletakkan di atas api sehingga panas menggelegak dan mengarahkan Masyitah dan ahli keluarganya dilontar seorang demi seorang.

Pada waktu giliran bayinya hendak dimasukkan ke dalam lembu itu untuk direbus, Masyitah hampir mengaku kalah dan menyerah kepada kemahuan Firaun kerana terlalu sayangkan anaknya. Tetapi dengan kehendak Allah, berlaku kejadian luar biasa apabila bayi itu dengan fasih berkata: "Wahai ibuku! Teruskanlah dan jangan menyerah kalah, sesungguhnya engkau di atas (jalan) kebenaran." Masyitah dan keluarganya mempertahankan keimanan mereka dengan mengatakan Allah Tuhan Yang Esa dan Firaun hanya manusia biasa. Lalu semuanya syahid dibunuh Firaun.

Keberanian seorang wanita memperjuangkan kebenaran dan keimanan ini dirakam dan diingati setiap tahun oleh seluruh manusia melalui peristiwa Israk Mikraj. Semua ahli keluarga Masyitah mendapat balasan syuhada daripada Allah kerana mempertahankan akidah sehingga
mati.

Dalam perjalanan itu, Baginda turut diperlihatkan 10 jenis seksaan yang menimpa wanita yang membuatkan Rasulullah SAW menangis setiap kali mengenangkannya. Dalam perjalanan itu, antaranya Baginda diperlihatkan perempuan yang digantung dengan rambut dan otak di kepalanya mendidih. Mereka adalah perempuan yang tidak mahu melindungi rambutnya daripada dilihat lelaki lain. Seksaan lain yang diperlihatkan Baginda ialah perempuan yang digantung dengan lidahnya dan tangannya dikeluarkan daripada punggung dan minyak panas dituangkan ke dalam kerongkongnya. Mereka adalah perempuan yang suka menyakiti hati suami dengan kata-katanya.

Baginda juga melihat bagaimana perempuan digantung buah dadanya dari arah punggung dan air pokok zakum dituang ke dalam kerongkongnya. Mereka adalah perempuan yang menyusui anak orang lain tanpa keizinan suaminya. Ada pula perempuan diikat dua kakinya serta dua tangannya sampai ke ubun dan dibelit beberapa ular dan kala jengking. Mereka adalah perempuan yang boleh solat dan berpuasa tetapi tidak mahu mengerjakannya, tidak berwuduk dan tidak mahu mandi junub. Mereka sering keluar rumah tanpa mendapat izin suaminya terlebih dulu dan tidak mandi iaitu tidak bersuci selepas habis haid dan nifas.

Selain itu, Baginda melihat perempuan yang makan daging tubuhnya sendiri manakala di bawahnya ada api yang menyala. Mereka adalah perempuan yang berhias untuk dilihat lelaki lain dan suka menceritakan aib orang lain. Baginda juga melihat perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. Mereka adalah perempuan yang suka memasyhurkan diri sendiri supaya orang melihat akan perhiasannya.

Seksaan lain yang dilihat Baginda ialah perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya pula seperti keldai. Mereka adalah perempuan yang suka mengadu domba dan sangat suka berdusta. Ada pula perempuan yang Baginda nampak rupanya berbentuk anjing dan beberapa ular serta kala jengking masuk ke dalam mulutnya dan keluar melalui duburnya. Mereka adalah perempuan yang suka marah kepada suaminya dan memfitnah orang lain.

;;

MEDIA PLAYER


Template by: Abdul Munir - 99computercity